Schilderwerk-Arnhem

Waterschade verzekering

Heeft u waterschade bel uw verzekeraar! vaak valt waterschade aan wanden, behang en muren onder uw polis!

 

 

 

Voor een offerte voor uw verzekering zijn de kosten € 75,-

Dit bedrag dient bij opname te worden betaald en zal bij opdracht in mindering worden gebracht op de offerte.

Wordt waterschade gedekt door de opstalverzekering?

De meeste opstal verzekeringen onderscheiden drie oorzaken van waterschade. Als de schade door één van de oorzaken is ontstaan, is deze in principe gedekt.

De drie schadeoorzaken zijn: Neerslag Indirecte neerslag Leidingwater

Neerslag: Onder neerslag verstaan opstalverzekeraars: regen, sneeuw, hagel of smeltwater.

Waterschade veroorzaakt door één van deze vormen van neerslag, valt onder de dekking van de opstalverzekering.

Voorwaarde hierbij is wel dat de neerslag onvoorzien de woning is binnengekomen. Heb je zelf een raam open laten staan tijdens een hevige regenbui, dan is dit niet verzekerd.

Daarnaast stellen sommige verzekeraars als voorwaarde dat de neerslag door overlopen of lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen het huis is binnengekomen.

Leidingwater: Opstalverzekeringen dekken schades als gevolg van leidingwater indien deze is ontstaan door één van de volgende oorzaken:

Water dat onvoorzien uit de centrale verwarming, waterleiding, of daarop aangesloten installaties stroomt. Het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen Het stukvriezen van cv- of waterleiding buizen

Ook hierbij stellen verzekeraars als randvoorwaarde dat de schade is ontstaan door een onvoorzien voorval. Als je in de winter op vakantie gaat en je hebt de waterleiding niet afgetapt dan is, als de leiding stukvriest, de schade niet gedekt.

Heeft u waterschade neem in ieder geval contact op met uw verzekering om na te vragen of dit in uw geval gedekt is.

Gebroeders Baars Schilderbedrijf
De Brink 3
6842 AT Arnhem
T: 026 - 3816630 M: 06-25 153 451

KvK-nummer 09125488

info@arnhem-schildersbedrijf.nl